Tỉnh Đoàn tổ chức học tập chuyên đề cho cán bộ Đoàn và báo cáo viên các cấp

(BTV) Sáng 09/7, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tập huấn tuyên truyền về phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy, thông tin thời sự và định hướng công tác tư tưởng năm 2018 cho 180 cán bộ đoàn và báo cáo viên các cấp.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nắm bắt các thông tin chuyên đề “Rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó nhấn mạnh 5 tiêu chí xây dựng tác phong, lề lối cán bộ đoàn gồm: Xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, gần gũi; phong cách làm việc tự chủ, độc lập suy nghĩ, không ngừng sáng tạo; tạo lập phong cách diễn đạt gọn, rõ, có căn cứ cụ thể, hấp dẫn; xây dựng phong cách ứng xử đúng đắn và xây dựng phong cách nêu gương. Trên cơ sở đó, cán bộ đoàn học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh để giữ được phong cách sinh hoạt giản dị, lành mạnh, trong sạch, vì nước, vì dân, không vụ lợi, chịu đựng gian khó vì nghĩa lớn, vì cái chung của mọi người; làm chủ hành vi của bản thân trong công việc, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

Các đại biểu đã nghe cán bộ Phòng Cảnh sát PC45 và PC47, Công an tỉnh giới thiệu về nội dung đấu tranh phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Thông qua 2 chuyên đề nhằm trang bị kiến thức về ma túy, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và cộng đồng, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng trong tình hình hiện nay.
Thu Hằng – Lê Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại