Ngành Thông tin và Truyền thông, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

(BTV) Sáng 09/7, ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị.


Sáu tháng đầu năm 2018, ngành Thông tin và Truyền thông cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ TT&TT đã xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 10 đề án, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 10 Thông tư, Nghị định và 04 Quyết định; triển khai hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025...

Công tác quản lý Nhà nước tiếp tục được duy trì tốt trên tất cả các lĩnh vực. Bộ tích cực triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tiến hành xử phạt đối với các trường hợp doanh nghiệp Việt Nam quảng cáo các clip trên trang web sai phạm. Chỉ đạo các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước từ đầu năm và các ngày lễ lớn của dân tộc; thông tin, tuyên truyền đầy đủ về chủ trương chính sách của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01 ngày 01/01/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Bộ TT&TT phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn và xử lý kịp thời những thông tin sai sự thật, chống phá, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và nhân dân; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Bộ đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông phát triển thị trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh, phát triển bền vững; tổng kết và trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 của Việt Nam. Về lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), Bộ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các đề án lớn, phát triển công nghiệp CNTT, ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn thông tin để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước; Công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng luôn được chú trọng. Bên cạnh đó, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành TT&TT tiếp tục sản xuất, kinh doanh hiệu quả, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng của đất nước. Doanh thu viễn thông phát sinh ước đạt 182 nghìn tỷ đồng, bằng 49,18% so với kế hoạch . Các doanh nghiệp tiếp tục có sự dịch chuyển từ dịch vụ 3G sang 4G, số thuê bao 3G, 4G tiếp tục tăng.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đánh giá cao những kết quả ngành TT&TT đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời lưu ý một số hạn chế cần phải khắc phục như: Một số báo điện tử đã khai thác và sử dụng thông tin trên mạng xã hội thiếu kiểm chứng; một số trang thông tin điện tử có bài viết, clip mang tính chất tuyên truyền, cổ súy, đưa thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam; vẫn còn tình trạng tin nhắn rác, sim kích hoạt sẵn…

6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ TT&TT yêu cầu toàn ngành TT&TT nghiên cứu có giải pháp giải quyết các vấn đề khó khăn, tồn tại trong 6 tháng đầu năm 2017; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước về TT&TT theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, biển, đảo; quản lý hiệu quả thuê bao di động trả trước, giá cước viễn thông và dịch vụ trên mạng Internet di động. Thúc đẩy việc ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế; triển khai có hiệu quả công tác ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử; phát triển thị trường bưu chính cạnh tranh lành mạnh, tăng cường hiện đại hóa để thúc đẩy phát triển các dịch vụ bưu chính phục vụ cho thương mại điện tử; chú trọng, tăng cường kiểm tra, thanh tra ở các lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông. Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước thuộc lĩnh vực TT&TT; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT phát triển mạnh mẽ và bền vững…

* Cùng sáng 09/7, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở TT&TT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kịp thời tham mưu giúp tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách tạo nền tảng triển khai thực hiện công tác quản lý Nhà nước. Chỉ đạo thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng kịp thời, đa dạng và đúng trọng tâm trọng điểm, góp phần định hướng dư luận xã hội, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước dần được hoàn thiện, góp phần đắc lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh...Về lĩnh vực bưu chính, viễn thông - thông tin liên lạc luôn được đảm bảo thông suốt, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhân dân; hạ tầng mạng lưới bưu chính, viễn thông được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại; chất lượng các dịch vụ ngày càng được nâng lên, quản lý duy trì vận hành hệ thống công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị dùng chung, góp phần hiệu quả trong chỉnh trang, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. 

Ứng dụng công nghệ thông tin được các cấp, các ngành quan tâm triển khai hiệu quả, tăng cường sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành qua mạng; duy trì hoạt động của hệ thống hội nghị truyền hình tại Văn phòng UBND tỉnh ổn định, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho họp trực tuyến giữa UBND tỉnh với Chính phủ và các cơ quan Trung ương. Tiếp tục thực hiện dự án triển khai hệ thống Camera giám sát trên địa bàn thành phố Bắc Ninh; xây dựng Trung tâm Dữ liệu thành phố thông minh; xây dựng cơ sở dữ liệu công dân tỉnh Bắc Ninh; nội dung công nghệ 4.0. Thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại được tăng cường.

6 tháng cuối năm, Sở TT&TT tiếp tục tăng cường công các quản lý báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền theo định kỳ và đột xuất những nhiệm vụ trọng tâm và những ngày lễ kỷ niệm diễn ra trong 6 tháng cuối năm 2018. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ  báo chí cho cán bộ Đài phát thanh cấp huyện, truyền thanh cấp xã, phóng viên Báo Bắc Ninh, Đài PT&TH tỉnh”; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực quản lý, bám sát định hướng của thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông và Thanh tra tỉnh…
Chu Oánh – Hoàng Hiển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại