Đoàn công tác của tỉnh làm việc tại huyện Quế Võ

(BTV) Sáng 09/7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với tập thể lãnh đạo huyện Quế Võ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; kết quả thực hiện các Kết luận của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.


6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm GRDP của huyện Quế Võ đạt hơn 3.200 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp – xây dựng chiếm 51,8%; dịch vụ chiếm 34,8%; Nông lâm, thủy sản chiếm 13,4%. Năng suất lúa vụ xuân đạt 70 tạ/ha, giá trị canh tác đạt 72,6 triệu đồng/ha. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 12 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6%. Thu ngân sách đạt gần 275 tỷ đồng, đạt 72,6% so với dự toán tỉnh giao. Huyện đang nỗ lực thực hiện quyết tâm chính trị hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới vào cuối năm 2018 và tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình xây dựng huyện Quế Võ trở thành đô thị loại IV vào năm 2019. Các hoạt động văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng duy trì và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được tăng cường và đẩy mạnh. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả.

Về thực hiện kết quả các Kết luận của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Quế Võ đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả nhất định. Quế Võ đề nghị Trung ương và tỉnh đẩy nhanh tiến độ, sớm khởi công một số công trình trên địa bàn huyện phục vụ đi lại của nhân dân; đề nghị hỗ trợ xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp Quế Võ 2, Quế Võ 3; đề nghị tỉnh hỗ trợ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang thị trấn phố Mới; hỗ trợ xây dựng một xã điểm về nông thôn mới mang đậm bản sắc văn hóa Bắc Ninh – Kinh Bắc; quan tâm bố trí vốn cho các dự án trong các đề án nông nghiệp tỉnh đã phê duyệt; hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất; tỉnh quan tâm chỉ đạo sớm giải quyết các kiến nghị của huyện Quế Võ trong lĩnh vực quản lý đất đai…

Trên cơ sở những gợi mở của lãnh đạo tỉnh cũng như kiến nghị của huyện Quế Võ, lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời, làm rõ một số nội dung mà huyện Quế Võ cần tập trung trong thời gian tới để phấn đấu xây dựng Quế Võ đảm bảo các tiêu chí để trở thành quận vào năm 2022; rà soát lại quỹ đất để quy hoạch, chuyển đổi cho phù hợp khi Quế Võ trở thành quận trong tương lai; mục tiêu xây dựng xã điểm, kiểu mẫu về xã nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận huyện nông thôn mới. Tăng cường cải cách hành chính ở cấp huyện; đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng 20 ha đất trang trại ở xã Phương Liễu sang xây dựng khu đô thị - thương mại - dịch vụ và nhà ở vì các khu đất trang trại hiện nay không phù hợp, hoạt động không hiệu quả. Yêu cầu rà soát các xã theo tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp phường để xây dựng phương án, lộ trình thực hiện; xây dựng hạ tầng giao thông xử lý nước thải, kêu gọi thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp Quế Võ 2 và 3; chủ động các tiêu chí về giao thông cho phát triển đô thị; rà soát các dự án công trình chậm đưa đất vào sử dụng; triển khai 1 số giải pháp chấn chỉnh, tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn; đẩy nhanh việc thực hiện các kết luận sau thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả 6 tháng đầu năm của huyện Quế Võ, đặc biệt là năng suất lúa cao nhất tỉnh, quyết liệt trong xây dựng nông thôn mới… Lưu ý Quế Võ cần tập trung xử lý dứt điểm vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng; giải quyết nhanh vấn đề đất dân cư dịch vụ; tình trạng doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường ở Khu công nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý kết quả thu ngân sách ở Quế Võ còn thấp. Để giải quyết tốt các kiến nghị của huyện, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành phải giúp Quế Võ xây dựng tầm nhìn của một đô thị để đưa Quế Võ phát triển toàn diện. Về xây dựng nông thôn mới, cần có tư duy mới, sáng tạo. Các công trình nông thôn mới phải được xây dựng phù hợp với sự phát triển của đô thị Quế Võ trong tương lai.

Kết luận buổi làm việc với tập thể huyện Quế Võ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến ghi nhận tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện toàn diện các mặt công tác đạt nhiều kết quả quan trọng. Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại mà Quế Võ cần tập trung chỉ đạo khắc phục, đó là: Việc triển khai ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao còn ít, tình trạng vi phạm công trình thủy lợi, đê điều còn xảy ra; công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường, trật tự đô thị, xây dựng, tôn giáo, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, tình hình tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên còn hạn chế. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và những năm tiếp theo. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập thể lãnh đạo huyện Quế Võ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của cấp trên, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5, 6, 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tiếp tục rà soát tinh giản biên chế, giảm đầu mối ngay bên trong theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 (khóa XII), các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của huyện để tập trung triển khai thực hiện. Tiếp thu các ý kiến đóng góp, phối hợp, chủ động đề xuất, tham mưu các cơ chế để huy động tối đa nguồn lực thuộc mọi thành phần kinh tế, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ năm 2018 của địa phương, trọng tâm là hoàn thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Quế Võ làm tốt công tác chỉ dẫn, giới thiệu, quảng bá sản phẩm địa phương. Phối hợp các ngành rà soát, điều chỉnh các Quy hoạch phù hợp lộ trình huyện trở thành quận trong quá trình xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, xây dựng thành phố thông minh. Tăng cường công tác quản lý thực hiện quy hoạch, trật tự xây dựng và kiến trúc, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là chương trình xây dựng thị trấn Phố Mới trở thành đô thị loại 4 vào năm 2019. Tiếp tục nâng cao chất lượng, quản lý hiệu quả hoạt động của các lĩnh văn hóa - xã hội và các vấn đề an sinh xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh; nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp ngay từ cơ sở, ngay từ khi mới bắt đầu, không để phát sinh điểm nóng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của cấp trên, trọng tâm là Nghị quyết 18 và 19 và các chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 (khóa 12); Nghị quyết 39 về giảm đầu mối và tinh giảm biên chế theo đúng quy định. Tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Đối với các đề xuất, kiến nghị của huyện, Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với huyện Quế Võ có phương án cụ thể giải quyết từng kiến nghị, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch, lộ trình, sắp xếp thứ tự ưu tiên, chỉ đạo một số nội dung thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
P.Hoa – Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại