Dâng hương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

(BTV) Kỷ niệm 106 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại khu lưu niệm của đồng chí tại xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn và Công viên Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh.


Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Tổng Bí thư của Đảng, nhà lãnh đạo trẻ tuổi đầy tài năng của cách mạng Việt Nam; một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người con ưu tú của dân tộc; chiến sĩ cách mạng kiên cường, người Cộng sản mẫu mực, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Kỷ niệm 106 năm ngày sinh của đồng chí là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại và hiểu rõ hơn cuộc đời và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; rút ra những bài học bổ ích cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ là tấm gương tiêu biểu về tinh thần tự học tập, rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn cách mạng; người Cộng sản có tầm nhìn xa rộng, có quyết tâm và nghị lực lớn, một tài năng chính trị kiệt xuất của Đảng ta. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ có tư duy lý luận sắc sảo, sáng tạo; nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn được đồng chí giải quyết một cách nhuần nhuyễn, phù hợp với thực tế Việt Nam. 

Tác phẩm Tự chỉ trích của đồng chí là một đóng góp quan trọng về lý luận vào công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Tác phẩm ra đời đã đáp ứng kịp thời yêu cầu của tình hình mới, khi Đảng ta vừa hoạt động bí mật, vừa hoạt động công khai; vừa chống "tả", vừa chống "hữu" nhằm đi đến sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Tác phẩm thể hiện tư duy sắc sảo của một lãnh tụ già dặn về chính trị; vừa tranh luận, vừa thuyết trình một cách sáng tỏ đường lối, chính sách của Đảng - những khía cạnh biện chứng giữa cái trước mắt và cái lâu dài, giữa sách lược và chiến lược, đánh tan mọi sự mơ hồ, lẫn lộn lúc bấy giờ. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã có những quyết định đúng đắn, quan trọng, góp phần chuyển hướng chiến lược của cách mạng nước ta ở những thời điểm lịch sử. Toàn bộ cuộc đời đồng chí là một mẫu mực về phẩm chất cao quý của người Cộng sản.

Noi gương, học tập Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, tiếp bước con đường đồng chí đã đi, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua nghiên cứu, học tập tác phẩm “Tự chỉ trích” của đồng chí gắn với tiếp tục đẩy mạnh sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, xây dựng địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, góp phần hoàn thành mục tiêu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
T.Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại