Hội Cựu thanh niên xung phong học tập “Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn thanh niên xung phong”

(BTV) Sáng 10/7, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề học tập “Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn TNXP” cho cán bộ Hội và cán bộ Đoàn trong toàn tỉnh.


Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã nắm bắt 2 nội dung của chuyên đề gồm: Nguồn gốc, nội dung ý nghĩa “Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn TNXP” và chia sẻ của cựu TNXP tiêu biểu về quá trình phấn đấu rèn luyện trong trường học lớn, TNXP đã cống hiến, trưởng thành về mọi mặt, trở thành anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân TNXP. Qua đó, giúp cán bộ Hội Cựu TNXP và cán bộ Đoàn thanh niên nâng cao nhận thức hơn nữa về sức sống mãnh liệt, sức mạnh to lớn của “Tư tưởng Hồ Chí Minh và trường học lớn TNXP” do Bác Hồ trực tiếp sáng lập, với mục tiêu chiến lược đặt ra là giác ngộ lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thanh niên để phát huy sức mạnh rời non, lấp biển của lớp người trẻ tuổi, xung kích phục vụ kháng chiến cứu nước đến ngày thống nhất. Đồng thời là trường học lớn đào tạo các thế hệ cán bộ “Vừa hồng, vừa chuyên” từ lớp người trẻ ngay trong khói lửa chiến tranh để phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đồng thời hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống của lực lượng TNXP Việt Nam, 50 năm chiến thắng Chuông Bồn và 50 năm Ngày hi sinh của 10 cô gái TNXP ở Ngã Ba Đồng Lộc.
Thu Hằng – Lê Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại