Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Lương Tài khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

(BTV) Ngày 10/7, Hội đồng nhân dân huyện Lương Tài khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và những vấn đề quan trọng khác. Dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


6 tháng đầu năm 2018, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lương Tài đạt nhiều kết quả quan trọng: Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt hơn 761 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 1.125 tỷ đồng, giá trị sản xuất khu vực dịch vụ thương mại ước đạt hơn 845 tỷ đồng; doanh thu vận tải đạt 400 tỷ đồng. Ước thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 51 tỷ đồng. Huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tổng số đạt 229 tiêu chí, bình quân đạt 17,62 tiêu chí/1 xã. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến: 100% thôn, cơ quan, đơn vị đăng ký đạt chuẩn văn hóa, gần 92,5% gia đình đăng ký đạt gia đình văn hóa; huyện đứng thứ nhất của tỉnh về đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Công tác lao động, việc làm, giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội, bảo vệ trẻ em thường xuyên được quan tâm. Công tác nội chính và xây dựng chính quyền, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được coi trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

6 tháng cuối năm 2018, huyện Lương Tài phấn đấu gieo trồng hơn 5 nghìn ha; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 10.900 tấn, sản lượng thủy sản đạt 12.355 tấn; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cả năm đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng; 3 xã: Lai Hạ, An Thịnh và Mỹ Hương đạt chuẩn nông thôn mới. Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 85 tỷ đồng. Chú trọng công tác tài nguyên môi trường, công tác văn hóa, xã hội. Công tác nội chính, xây dựng chính quyền, tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong thông báo nhanh tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, ghi nhận kết quả huyện Lương Tài đạt được, đóng góp chung vào sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt là năng suất lúa của huyện đạt hơn 67 tạ/ha, cao hơn bình quân chung của tỉnh; xây dựng nông thôn mới tăng bình quân được 1 tiêu chí/xã; huyện triển khai có hiệu quả bước đầu dự án khu xử lý rác thải tập trung của huyện; thi học sinh giỏi đứng tốp đầu của tỉnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đồng tình với phương hướng của huyện và gợi mở những nhiệm vụ huyện cần tập trung lãnh, chỉ đạo trong thời gian tới đó là: Huyện cần tập trung thực hiện tốt chương trình, kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm tái lập huyện vào năm 2019; triển khai có hiệu quả dự án khu xử lý rác thải tập trung của huyện; sớm triển khai khởi công xây dựng trường trọng điểm Hàn Thuyên của huyện vào cuối tháng 7 tới. Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, quy hoạch các vùng sản xuất lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất; nâng cao hiệu quả hoạt động Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp các thôn. Triển khai đồng bộ xây dựng nông thôn mới, quan tâm thực hiện các tiêu chí và phần việc cụ thể, nhất là 3 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và 2 xã phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2019. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và gia đình có công, chú trọng phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo.
Đài Phát thanh Lương Tài

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại