Bản tin dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 7 năm 2018

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, đêm có  mưa rào nhẹ vài nơi.  Ngày giảm mây trời nắng.
Gió đông cấp 2.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   26 – 280C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    33 – 350C. 
Độ ẩm trung bình: 78%
 
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây,  đêm có  mưa rào nhẹ vài nơi.  Ngày giảm mây trời nắng.
Gió đông cấp 2.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   26 – 280C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    33 – 350C. 
Độ ẩm trung bình: 80%
 
3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, có  mưa nhỏ lượng không đáng kể.  Ngày giảm mây trời nắng.
Gió đông cấp 2.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   26 – 280C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    33 – 350C. 
Độ ẩm trung bình: 78%
 
 
Tin phát lúc: 15h30                  
                                                                       
                                TTKTTV Bắc Ninh
                                                                                          

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại