Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2014-2019

(BTV) Sáng 11/7, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2014 – 2019 nhằm đánh giá những kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phụ trách Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác giám sát và phản biện xã hội đạt được nhiều kết quả thiết thực. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả được nhân dân đồng tình tham gia; quỹ Vì người nghèo các cấp tiếp tục được sử dụng có hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từng bước được nâng cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh thông báo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ giải pháp tỉnh đặt ra trong thời gian tới. Các đại biểu đã tập trung thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm. Trong đó, thống nhất tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị: MTTQ từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó trọng tâm là tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá của tỉnh theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ  XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.
Trần Cường - Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại