Hội Người mù tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(BTV) Ngày 12/7, Hội Người mù tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tổng kết 10 năm cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập với cộng đồng”.


Sau 10 năm triển khai cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập với cộng đồng”, phong trào hoạt động của các cấp Hội đã phát huy tốt, cán bộ, hội viên luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn; công tác dạy chữ, dạy nghề, phục hồi chức năng, giải quyết việc làm được quan tâm. Nhờ đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động, đến nay, tỉ lệ hộ nghèo của Hội chỉ còn 11,2% (theo tiêu chí mới), đời sống hội viên ngày càng được nâng cao, phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển góp phần giúp người mù tự tin hòa nhập cộng đồng. 

Trong 6 tháng đầu năm, Hội Người mù tỉnh đã cơ bản hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra; một số chỉ tiêu còn vượt mức. Ban Chấp hành Hội thường xuyên quan tâm chăm lo cho đời sống hội viên, Cùng với đó, các cấp Hội chú trọng đến công tác lao động sản xuất và việc làm cho hội viên. Toàn tỉnh duy trì tốt 33 cơ sở dịch vụ xoa bóp, tẩm quất của hội người mù giải quyết việc làm cho 125 hội viên, lương bình quân từ 2 - 2,2 triệu đồng.

6 tháng cuối năm, Hội Người mù tỉnh xây dựng chương trình hành động việc làm, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2022; tiếp tục quán triệt cán bộ, hội viên thường xuyên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kiểm tra thực trạng sử dụng vốn vay, chăm sóc đời sống hội viên; khảo sát kết nạp hội viên mới và thành lập Chi hội khi có đủ điều kiện; thường xuyên tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ, các mặt hoạt động của Hội và gương người tốt việc tốt tới hội viên.
Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại