HĐND huyện Gia Bình khai mạc kỳ họp thứ 7, khóa XIX

(BTV) Sáng 20/7, huyện Gia Bình tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo; cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy và giám sát của HĐND huyện và cả hệ thống chính trị: Kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018 của huyện Gia Bình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Huyện đã hoàn thành 2 quyết tâm chính trị đó là: Hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất thuốc VINFA tại xã Đại Bái và Đông cứu; tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới với mục tiêu hoàn thành 3 xã cuối cùng cán đích nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm, làm cơ sở đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Hoàn thành sản xuất vụ xuân với năng suất lúa cao nhất tỉnh. 6 tháng đầu năm, thu ngân sách đạt 121% dự toán, cao hơn 220% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều nỗi bật: tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp huyện, lễ hội Cao Lỗ Vương; 100% các trường Tiểu học đạt chuẩn mức II sớm nhất tỉnh. Tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định, không có điểm nóng  phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.
    
Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm: Gia Bình tiếp tục thực hiện 2 nhiệm vụ chính trị quyết tâm từ đầu năm, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 4 dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; triển khai các nội dung, công việc hướng tới kỷ niệm 20 năm tái lập huyện vào năm 2019. Trước mắt, triển khai sản xuất vụ mùa năm 2018; chỉ đạo 3 xã còn lại hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; đôn đốc các xã Bình Dương, Đại Lai, Đại Bái nâng cấp các tiêu chí nông thôn mới; chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhân huyện nông thôn mới trong năm 2018. Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đã có chủ trương đầu tư, nhất là các công trình trọng điểm. Đẩy mạnh hoạt động các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số đo lường PAPI, Par Index, ICT;...đẩy mạnh hiệu quả hoạt động Trung tâm Hành chính công của huyện.
    
Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường biểu dương những kết quả trên các lĩnh vực của Gia Bình trong 6 tháng qua; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng thông báo những kết quả của kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa 18 vừa diễn ra với nhiều Nghị quyết quan trọng được thông qua. Đồng thời yêu cầu: Trên cơ sở sự lãnh đạo của tỉnh, kế hoạch định hướng của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện từ đầu năm và 6 tháng cuối năm, Gia Bình cần phát huy những lợi thế, thế mạnh của địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về phát triển kinh tế, hoàn thành mọi nhiệm vụ đã đề ra. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Gia Bình tiếp tục hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án đã phê duyệt, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, góp phần tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống dân trí cho nhân dân.
Tân Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại