Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa IV, lần thứ 12

(BTV) Sáng 20/7, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa IV, lần thứ 12 nhằm sơ kết tình hình hoạt động của Ban Chấp hành 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Tính đến 30/6/2018, toàn tỉnh có gần 600 HTX, tăng 24 HTX so với cuối năm 2017. 6 tháng đầu năm, thành lập mới được 24 HTX, trong đó có 19 HTX chuyên ngành nông nghiệp, 2 HTX dịch vụ nông nghiệp, 3 HTX giao thông vận tải. Tổng thành viên của HTX là hơn 90 nghìn thành viên, tăng gần 500 thành viên so với cuối năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh tiến hành rà soát các HTX có nhu cầu đào tạo kế toán; tham gia góp ý Quyết định số 46/2016 của UBND tỉnh; tham gia đối thoại với doanh nghiệp, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, động viên doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh năm 2018...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thông qua danh sách dự kiến Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa V; tập trung thảo luận và chỉ ra các vấn đề yếu kém còn tồn tại như: Các HTX có quy mô hoạt động sản xuất và kinh doanh còn nhỏ. Một số HTX khả năng cạnh tranh và tiếp cận thị trường yếu. Hội nghị đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018: Tổ chức thành công Đại hội Liên minh HTX lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 -2023; phấn đấu thành lập thêm từ 10 - 15 HTX; kết nạp thêm từ 8 - 10 thành viên Liên minh HTX tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc củng cố và phát triển các loại hình kinh tế tập thể; xây dựng mối liên kết giữa HTX với doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thành lập mới, phát triển mô hình HTX mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh trong giai đoạn tới; phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển HTX nông nghiệp điển hình gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn.
Trần Cường, Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại