Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với khối kinh tế

(BTV) Sáng 06/8, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Khối kinh tế tổng hợp đánh giá tình hình thu ngân sách 7 tháng đầu năm; xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác.


Theo Cục Thuế tỉnh, tính hết ngày 31/7, Bắc Ninh đã thu ngân sách nội địa được 13.667 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch năm, tăng 34% so với cùng kỳ. Nguyên nhân số thu nội địa tăng cao hơn năm trước xuất phát từ những yếu tố phát sinh đột biến từ tiền thuế, phí và tiền sử dụng đất tăng hơn 2 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Ước thực hiện thu nội địa năm 2018 là 19.170 tỷ đồng, đạt 106,7% dự toán pháp lệnh, tăng 13,6% so năm 2017. Căn cứ tình hình thực tế, Cục Thuế đánh giá: Năm 2018 khả năng tối đa có thể thực hiện được ở mức 19.350 tỷ đồng, đạt 107,7% dự toán, tăng 15% so với năm 2017.

Về dự toán năm 2019, căn cứ đánh giá ước thu ngân sách Nhà nước năm 2018, dự kiến tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và các chính sách thuế sửa đổi, bổ sung, Cục Thuế tỉnh dự kiến phương án bảo vệ với Bộ Tài chính xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2019 theo 2 phương án: Phương án 1, dự kiến tổng thu ngân sách là 20.504 tỷ đồng, tăng 6% so với ước thực hiện năm 2018; phương án 2, dự kiến số thu cao nhất có thể thực hiện là 20.904 tỷ đồng, tăng 8% so với ước thực hiện năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đề nghị: Cục Thuế tỉnh tập trung cao độ các giải pháp để hoàn thành thu ngân sách Nhà nước năm 2018, trên cơ sở đó chuẩn bị kỹ lưỡng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2019 đảm bảo chặt chẽ, sát thực tế để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối các nguồn vốn theo 2 phương án tích cực và tiêu cực, trong đó phải đảm bảo nguồn dự phòng, dự trữ; giao Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính rà soát các doanh nghiệp thuê đất để tập trung thu tiền sử dụng đất vào năm 2019.
P.Hoa – Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại