Tập huấn công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2018

(BTV) Trong 2 ngày 08, 09/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2018 cho gần 200 đại biểu là lãnh đạo các thôn, xã, cán bộ văn hóa các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; một số hội, đoàn thể liên quan.


Tại buổi tập huấn, các đại biểu được truyền đạt 05 chuyên đề: Nội dung quản lý Nhà nước về lĩnh vực gia đình; nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và thông tin, công chức văn hóa xã đối với việc tham mưu quản lý Nhà nước về lĩnh vực gia đình; bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; kỹ năng nhận diện, phát hiện, làm việc với người gây bạo lực gia đình, nạn nhân bạo lực gia đình và công tác phối hợp liên ngành giải quyết vụ việc bạo lực gia đình; hướng dẫn thực hiện thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực về gia đình; kỹ năng giải quyết các vụ việc bạo lực gia đình ngay từ cộng đồng… Đặc biệt thông qua các vụ việc, trường hợp cụ thể và những số liệu thống kê về số vụ bạo lực gia đình, báo cáo viên phân tích, chỉ rõ một số kỹ năng để nhận diện phân biệt được hành vi bạo lực gia đình, các dấu hiệu của người bị bạo lực gia đình, từ đó đề cập một số biện pháp xử lý như: Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư; cấm tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình; xử lý vi phạm hành chính.

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị kiến thức cơ bản cho lãnh đạo các thôn, xã, cán bộ làm công tác gia đình về quy trình phát hiện, xử lý hành vi bạo lực gia đình ở cơ sở đạt hiệu quả đồng thời giúp địa phương thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống bạo lực gia đình.
Trần Cường – Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại