Bản tin dự báo thời tiết đêm 09 ngày 10/8/2018

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Mây thay đổi,  đêm và sáng có lúc có mưa lượng không đáng kể, ngày trời nắng.
Gió  nhẹ.     
Nhiệt độ thấp nhất từ:   27 – 290C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    33 – 350C. 
Độ ẩm trung bình: 76%

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa lượng không đáng kể, ngày trời nắng.
Gió nhẹ.     
Nhiệt độ thấp nhất từ:   27 – 290C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    33 – 350C. 
Độ ẩm trung bình: 78%

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa lượng không đáng kể, ngày trời nắng.
Gió nhẹ.     
Nhiệt độ thấp nhất từ:   27 – 290C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    33 – 350C. 
Độ ẩm trung bình: 76%
Tin phát lúc: 15h30                  
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại