Tập huấn công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình năm 2018

(BTV) Sáng 09/8, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tiếp tục tổ chức tập huấn công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ văn hóa các huyện Thuận Thành, Lương Tài, Tiên Du và thành phố Bắc Ninh.


Khoảng 200 cán bộ, người làm công tác văn hóa tại các địa phương đã được cập nhật 4 nội dung cơ bản theo chuyên đề: Quản lý Nhà nước về lĩnh vực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Kỹ năng nhận diện, phát hiện, làm việc với người gây bạo lực gia đình, nạn nhân bạo lực gia đình và công tác phối hợp liên ngành giải quyết vụ việc bạo lực gia đình; hướng dẫn thực hiện thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực về gia đình. Ngoài ra, buổi tập huấn cũng lồng ghép phổ biến Quyết định số 22 ngày 8/5/2018 của Thủ tướng chính phủ về xây dựng hương ước, quy ước nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Buổi tập huấn giúp cán bộ, hội viên nâng cao công tác phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần ngăn chặn và giảm số vụ bạo lực gia đình tại địa phương, phát huy truyền thống tốt đẹp trong xây dựng gia đình, thôn, làng, khu phố văn hóa, văn minh.
Trung Kiên

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại