Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức tín ngưỡng – tôn giáo năm 2018

(BTV) Sáng 10/8, Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức tín ngưỡng, tôn giáo và nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2018 cho các đối tượng là lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện có liên quan.


Trong 2 ngày 10 và 11/8, các đại biểu sẽ được trang bị, giới thiệu, cung cấp, cập nhật những kiến thức, kỹ năng quan trọng như: Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam, những vấn đề cơ bản về quan điểm, chủ trương, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tình hình hiện nay, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, Nghị định 162 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; công tác đảm bảo an ninh trật tự, tuân thủ pháp luật và một số nội dung khác trong công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo…

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tôn giáo của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh nắm bắt kịp thời hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thu Hằng – Lê Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại