Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(BTV) Thực hiện Kế hoạch giám sát đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của Thường trực HĐND tỉnh, sáng 17/8, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát tình hình đầu tư công tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).


Giai đoạn 2016 – 2020, Sở NN&PTNT tỉnh có 17 dự án sử dụng ngân sách địa phương với tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng. Đoàn công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã đi khảo sát trực tiếp ở 02 công trình do Sở Nông nghiệp làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Tại công trình cống và cầu trên kênh nối giữa Trạm bơm Kim Đôi I và Trạm bơm Kim Đôi II xã Kim Chân được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2015 bằng nguồn vốn ngân sách, với mức đầu tư 64 tỷ đồng. Công trình hoàn thành và đi vào sử dụng đã phát huy được chức năng điều tiết và thoát nước chống ngập cho thành phố Bắc Ninh và tạo cảnh quan cho xã Kim Chân.

Đối với công trình hệ thống xử lý nước và hồ chứa phục vụ sản xuất nông nghiệp khu Phương Vĩ, phường Vũ Ninh. Công trình được phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2016 bằng ngân sách Nhà nước hơn 14 tỷ đồng. Do công trình đi qua khu dân cư và dự án dân cư dịch vụ của phường Vũ Ninh nên phải điều chỉnh hệ thống thoát nước cho phù hợp với quy hoạch chung của các dự án lân cận; dự án đang gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng..

Sau khi khảo sát, thẩm định hồ sơ các công trình dự án, đoàn công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã làm rõ một số vấn đề liên quan tới việc lựa chọn nhà thầu, công năng sử dụng, công tác giải phóng mặt bằng, trách nhiệm sự phối hợp giữa các cấp, các ngành,…..  Đoàn khảo sát ghi nhận kết quả đạt được của Sở NN&PTNT tỉnh trong việc kịp thời đưa các công trình dự án vào phục vụ có hiệu quả đối với sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai. Đoàn tiếp thu các kiến nghị, trên cơ sở đó trình Thường trực HĐND tỉnh và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.
T.Vịnh – H.Thái

 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại