Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765

(BTV) Sáng 31/8, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương và Nghị Quyết số 280 của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.


5 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Nghị quyết về công tác huấn luyện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm: “Đổi mới toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, lấy đổi mới nội dung chương trình, tổ chức phương pháp huấn luyện làm khâu đột phá; nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ là then chốt”. Chủ động xây dựng kế hoạch, bảo đảm cơ sở vật chất, tập huấn cán bộ các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kế hoạch luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và các cuộc diễn tập. Cấp uỷ, chỉ huy các cấp luôn quán triệt sâu sắc phương châm huấn luyện “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giáo dục - đào tạo gắn với huấn luyện chiến đấu; huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, thực tế chiến đấu, lấy thực hành làm chính. Thực hiện đúng 3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp. Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện 5 đơn vị, cấp xã 44 đơn vị, đạt hiệu quả thiết thực, được Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá cao. Hội nghị tập trung thảo luận và thống nhất phương hướng, biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo; trong đó, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, thực hành huấn luyện, góp phần đổi mới toàn diện và vững chắc công tác huấn luyện của LLVT tỉnh giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo…Tại Hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện Nghị Quyết 765-NQ/QUT.Ư của Quân ủy Trung ương.
T.Hoàn-P.Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại