Ban ATGT tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông”

(BTV) Sáng 12/9, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2018- 2023.

 

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa Hội CCB tỉnh với Ban ATGT tỉnh và Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố nhằm vận động CCB gương mẫu thực hiện và động viên người thân trong gia đình thực hiện tốt các quy định của pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn. Phấn đấu 100% cơ sở Hội CCB thực hiện tuyên truyền pháp luật về ATGT; 100% hội viên đăng ký, cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT. 

Theo đó, hai bên thống nhất: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên CCB bằng nhiều hình thức để CCB có ý thực tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT. Hàng năm, 2 bên sẽ tiến hành tổ chức hội nghị đánh giá và khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình phối hợp. 
Việt Ánh
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại