Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ Năm, khóa XI

(BTV) Trong 2 ngày 17 – 18/9, tại thành phố Bắc Ninh, Ban Thường vụ Trung ương (T.Ư) Đoàn tổ chức Hội nghị lần thứ 5, khóa XI. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; các đồng chí Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XI.

 
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh: Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của T.Ư và sự phối hợp giúp đỡ của các bộ, ban, ngành... trong đó có T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chính vì thế, Bắc Ninh đã có sự phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Từ một tỉnh nông nghiệp thuần túy, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thấp kém, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội...luôn được tăng cường. Trong đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực phát huy vai trò chủ động sáng tạo.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, đến năm 2022 đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư. Để đạt được mục tiêu đó, ngoài sự đoàn kết thống nhất, sự cố gắng của Đảng bộ nhân dân trong tỉnh, Bắc Ninh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các bộ, ngành, cơ quan T.Ư, phấn đấu góp phần cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Trong ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào nội dung các dự thảo: Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2018 – 2022; Kết luận về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ giai đoạn 2018- 2022; Khung bộ tiêu chí công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2019 – 2022; Bộ Tiêu chí công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2019.

Ngày 18/9, Hội nghị tiếp tục thảo luận và cho ý kiến vào nội dung các dự thảo Báo cáo sơ kết Nghị quyết số 03 ngày 5/3/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa X về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Thanh niên và Dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi, bổ sung.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại