Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Trồng trọt, Chăn nuôi

(BTV) Chiều 19/9, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi từ các đơn vị chuyên môn liên quan, nhằm phục vụ công tác xây dựng Luật tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.


Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung của 2 Dự thảo Luật. Trong đó, Dự thảo Luật Trồng trọt gồm 7 Chương, 85 Điều; Dự thảo Luật Chăn nuôi gồm 7 Chương, 82 Điều. Các đại biểu đã có 1 số ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Chăn nuôi như: Cần cụ thể, chi tiết và qui định rõ qui mô chăn nuôi; mật độ chăn nuôi; đăng ký số lượng chăn nuôi và qui trình chăn nuôi; bổ sung khu giết mổ tập trung; các chính sách hỗ trợ, bảo hộ chăn nuôi khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh; bổ sung nội dung chức năng cấp giấy chứng nhận và kiểm tra, quản lý về chăn nuôi trang trại qui mô lớn do các cơ quan cấp tỉnh; cấp huyện quản lý trang trại chăn nuôi qui mô nhỏ; cấp xã quản lý trang trại chăn nuôi nông hộ. 

Với Dự thảo Luật Trồng trọt, các đại biểu đề nghị cần qui định rõ ràng, cụ thể việc đăng ký qui mô; qui trình trồng trọt cho các loại cây; điều chỉnh Điều 54 về sử dụng đất sản xuất nông nghiệp để trùng khớp với Khoản 1 Điều 10, Luật Đất đai; việc tích tụ đất trong sản xuất nông nghiệp; nghiêm cấm sử dụng đất nông nghiệp không đúng mục đích; làm rõ thêm về phạm vi, đối tượng điều chỉnh so với Luật trước đó, các nội dung trong Dự thảo cần hướng đến nền sản xuất hữu cơ. Ngoài ra, 2 Dự thảo cũng cần đưa ra chế tài xử lý cụ thể, đồng nhất trong phạm vi cả nước. 

Đồng chí Trần Thị Hằng Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao 12 ý kiến, góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại Hội nghị. Đồng thời sẽ tiếp thu, tổng hợp và gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, tiếp thu và trình tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. 
Phạm Tiến – Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại