UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

(BTV) Sáng 20/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 thảo luận, xem xét và cho ý kiến vào một số đề án, báo cáo tờ trình quan trọng.


Tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe lãnh đạo Sở Tài chính trình bày Đề án tăng chi thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Dự kiến từ năm 2019, hệ số điều chỉnh mức tăng tối thiểu sẽ từ 0,3 lần trở lên. Theo Sở Tài chính, căn cứ thực hiện Đề án là do Bắc Ninh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định. Bình quân giai đoạn 2016-2018 là 12,6%/năm. Thu ngân sách giai đoạn này cũng tăng bình quân 16,9%. Hiện Bắc Ninh đã chủ động thu chi ngân sách và có điều tiết về Trung ương. Mặt khác, dự toán thu nội địa (Không kể thu tiền sử dụng đất) năm sau cao hơn năm trước trên 2.000 tỷ đồng. Với nguồn tăng thu hàng năm như vậy, sau khi đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình tăng lương cơ sở, thực hiện các chính sách an sinh xã hội vẫn đảm bảo cân đối được nguồn để chi thu nhập tăng thêm. 

Đồng ý về mặt chủ trương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính tính toán phương án hợp lý, các cơ quan đơn vị thực hiện hệ số điều chỉnh tăng thu nhập cho từng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo nguyên tắc sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, thực hiện cải cách tiền lương theo chủ trương chung, gắn với hiệu quả công việc và không cào bằng.

Về Quy định cấp nước trên địa bàn do Sở Xây dựng trình, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, các doanh nghiệp, đơn vị đầu tư vào lĩnh vực này phải ký cam kết với các ngành và các địa phương ngay trong năm nay, nhằm ràng buộc năng lực, trách nhiệm; đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu nguồn nước sạch phục vụ sản xuất cũng như sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn thời điểm trước mắt cũng như lâu dài.  

Tại phiên họp, UBND tỉnh cũng dành thời gian thảo luận các nội dung về việc: Sửa đổi, bổ sung một số điều về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh; ban hành quy định quản lý việc đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh; đề án điều tra các vấn đề an sinh xã hội, nhu cầu về dịch vụ xã hội đối với lao động, con của người lao động ở các Khu công nghiệp trong tỉnh; Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2018 – 2022; quy định quản lý khu đô thị mới, khu nhà ở, khu chung cư trên địa bàn tỉnh; quy chế phối hợp hoạt động thanh tra xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và xử phạt vi phạm hành chính cùng một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết, thời gian từ nay tới cuối năm không còn nhiều, ngay trong tháng 9 này, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ làm việc với các huyện thị xã thành phố  để giải quyết dứt điểm những vướng mắc còn tồn đọng. Yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của năm 2018 trên tất cả các lĩnh vực.      
Cho đến thời điểm này, về cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2018 đều đảm bảo kế hoạch, trong đó đáng chú ý là thu ngân sách đã đạt gần 90% dự toán năm. 90% số xã trong tỉnh cũng đã đạt chuẩn nông thôn mới. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Yên Phong 2-C; tỉnh cũng đã khởi công xây dựng Khu công nghiệp Thuận Thành 3 phân khu B, cùng với đó là việc xây dựng Khu công nghiệp VISIP 2. 

Với sự đồng bộ trong hạ tầng kỹ thuật như vậy, theo Chủ tịch UBND tỉnh; Bắc Ninh sẽ hoàn toàn chủ động trong thu hút đầu tư từ nay tới năm 2025.

Cùng với việc tiếp tục chỉnh sửa đề án xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, ngay trong tháng 9 này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát cụ thể các dự án đầu tư công trung hạn. Sẽ rút nguồn tại các công trình đã được bố trí vốn song chưa giải ngân; đồng thời chuyển một số công trình quan trọng, có tính cấp bách phục vụ đời sống dân sinh từ hình thức đối tác công tư, sang sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Các địa phương, bên cạnh việc tập trung thu ngân sách, điều hành ngân sách hiệu quả, thời gian này cần hết sức lưu ý diễn biến bất thường của thời tiết. Chủ động các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh nhất là dịch tả lợn Châu Phi. Tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm Luật Đê điều, tình trạng vi phạm lấn chiếm đất đai, giao đất không đúng thẩm quyền.

Về lĩnh vực công nghiệp, thương mại, giao thông và xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý thành phố Bắc Ninh, huyện Quế Võ khẩn trương tập trung giải tỏa hành lang giao thông đường gom Quốc lộ 18 đoạn trái tuyến từ Công ty Cổ phần gạch Cầu Ngà đến tiếp giáp với huyện Quế Võ xong ngay trong tháng 9 này. 

Về lĩnh vực văn hóa xã hội, trên cơ sở thành tích của đội bóng đá thiếu niên, nhi đồng trong khuôn khổ Hội khỏe Phù đổng toàn quốc vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện đề án phát triển bóng đá tỉnh Bắc Ninh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời với đó, khẩn trương triển khai và thực hiện hiệu quả kế hoạch tổ chức Festival “Về miền Quan họ” gắn với chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại sẽ được tỉnh Bắc Ninh tổ chức vào dịp tháng 2/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, cuối tháng 10 tỉnh sẽ tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên theo hình thức tập trung; cùng với đó, kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức trên địa bàn cũng sẽ sớm được ban hành. Sở Nội vụ, chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng luật định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát, kiểm tra đôn đốc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm toán Nhà nước. Nội dung nào chưa thực hiện phải xây dựng kế hoạch thực hiện ngay và cam kết thời gian hoàn thành. Kết quả báo cáo về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/9.

* Tại phiên họp thường kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh, đã trao Bằng khen cho 4 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận tại cơ sở.

4 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc là Ban Công tác Mặt trận khu phố 1, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh; Ban Công tác Mặt trận thôn Lựa, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ; ông Phạm Hữu Lương, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Bùi, Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài và ông Nguyễn Văn Kiều, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du. 

Chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh nhấn mạnh, Bắc Ninh đang trong tiến trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, do đó, việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là rất cần thiết. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, nhất là Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, những người làm công tác mặt trận cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, nhân rộng các điển hình tiên tiến, củng cố và tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương.
Thanh Tùng, Tân Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại