Hội nghị xét xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2018

(BTV) Chiều 21/9, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) tỉnh chủ trì Hội nghị xét xã đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2018.


Năm 2018, toàn tỉnh có 02 huyện Gia Bình, Quế Võ và 15 xã được đưa vào kế hoạch đạt chuẩn NTM. Trong đó, có 09 xã đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2018, gồm: Giang Sơn, Song Giang, Quỳnh Phú (huyện Gia Bình) và Ngọc Xá, Phù Lương, Phù Lãng, Yên Giả, Châu Phong, Hán Quảng (huyện Quế Võ). 

Đến nay, 09/09 xã đã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân; kết quả: Hơn 90% số hộ gia đình được lấy ý kiến đều hài lòng về kết quả xây dựng NTM của địa phương. Qua kiểm tra thực tế và làm việc với các xã, huyện, đoàn thẩm định của tỉnh ghi nhận 09/09 xã có hồ sơ đầy đủ, đúng quy định và đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM; đến nay không có xã nào nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.
Sau khi các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, Hội đồng Thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu đề nghị công nhận các xã đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2018. Kết quả, 100% phiếu nhất trí đề nghị UBND tỉnh công nhận 09/09 xã đạt chuẩn NTM năm 2018.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Đồng thời nhấn mạnh: Chương trình xây dựng NTM là một trong những quyết tâm chính trị của tỉnh và việc công nhận các xã đủ tiêu chí đạt chuẩn NTM sẽ là điều kiện để các đơn vị còn lại phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Giao cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh phối hợp với các huyện Quế Võ, Gia Bình khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Trung ương xem xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM. 
Thu Hằng – Đức Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại