Bản tin dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25/9/2018

(BTV)

 

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. 
Gió nhẹ.     
Nhiệt độ thấp nhất từ:   25 – 270C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    33 – 350C. 
Độ ẩm trung bình: 73%

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. 
Gió nhẹ.     
Nhiệt độ thấp nhất từ:   25 – 270C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    33 – 350C. 
Độ ẩm trung bình: 75%

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. 
Gió nhẹ.     
Nhiệt độ thấp nhất từ:   25 – 270C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    33 – 350C. 
Độ ẩm trung bình: 73%
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại