Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20

(BTV) Sáng 26/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 tổ chức Hội nghị lần thứ 20. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Trước khi bắt đầu nội dung Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trang trọng dành 1 phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Sau phút mặc niệm, Hội nghị đã nghe, thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019. Kết quả rà soát các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn. 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện toàn tỉnh có 140 dự án PPP với tổng mức đầu tư trên 46.000 tỷ đồng. Đã có 67 dự án đã được phê duyệt (trong đó có 66 dự án BT, 01 dự án BOT); 73 dự án nằm trong danh mục nhưng chưa phê duyệt. Hiện mới chỉ có 7 dự án đã hoàn thành công trình BT nhưng chưa có dự án nào thực hiện quyết toán hợp đồng. Nguyên nhân là do các dự án BT cũng như các dự án khác đều thực hiện chậm so với tiến độ được phê duyệt ban đầu. Hầu hết các khu đất dự kiến đối ứng cho dự án BT đều chưa có quy hoạch chi tiết 1/500, do đó việc tạm xác định tỷ lệ đất ở trên quy hoạch 1/2000 chưa đảm bảo đủ cơ sở để xác định phương án tài chính của dự án dẫn đến khó khăn trong xác định diện tích đối ứng cho dự án BT. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc xác định diện tích đất đối ứng còn thiếu chặt chẽ, một số dự án bố trí quỹ đất dự kiến đối ứng thừa so với dự án BT. 

Các đại biểu đề nghị, đối với các dự án chưa có quyết định giao đất, chưa có quy hoạch chi tiết cần quy định rõ thời hạn để hoàn thiện. Nếu quá hạn sẽ chấm dứt việc xem xét. Đối với cơ quan nhà nước được ủy quyền, sớm bổ sung phụ lục hợp đồng đối với các dự án ký kết còn thiếu chặt chẽ; kiên quyết trong đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án; đẩy nhanh tiến độ thực hiện quyết toán dự án BT và hạ tầng kỹ thuật dự án khác. 

Bên cạnh việc bổ sung một số dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng cơ bản đồng tình sẽ chuyển một số dự án liên quan tới kết nối hạ tầng giao thông cũng như giải quyết các điểm nghẽn về giao thông từ hình thứ BT sang hình thức đầu tư công. Sau hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, những nội dung này sẽ được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định và thông qua tại phiên họp dự kiến tổ chức vào ngày 3/10 tới đây. 

Cũng tại Hội nghị; Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”. Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Phát biểu kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu. Đồng thời thống nhất với các nội dung báo cáo trình tại Hội nghị. Yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh uỷ tiếp thu các ý kiến, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo để sớm ban hành, triển khai tổ chức thực hiện.

Điểm lại tình hình KTXH 9 tháng qua, Bí thư Tỉnh ủy cho biết; bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước diễn biến khó lường…song với sự nỗ lực cố gắng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng: Kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, tăng 13,8% so cùng kỳ; sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng 2 con số. Quy mô các ngành thương mại, dịch vụ tiếp tục được mở rộng, xuất khẩu ước đạt trên 27 tỷ USD. Thu ngân sách ước đạt gần 21.300 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ; thời gian qua vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần tập trung khắc phục, đó là: vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải; công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, tình hình an ninh trật tự

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến hết năm 2018 không còn nhiều; Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và các địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh; UBND tỉnh, các sở ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ đầu tư XDCB ở tất cả các khâu theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, chỉ khởi công những dự án đã bố trí vốn theo đúng quy định, theo đúng Luật đầu tư công và quy định của Trung ương; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và thanh quyết toán vốn đầu tư XDCB. Cùng với đó, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động văn hóa - xã hội, giải quyết việc làm, an sinh, phúc lợi. Tiếp tục rà soát để tổ chức thành công các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Bắc Ninh; chuẩn bị tốt các hoạt động Festival Về miền Quan họ, kỷ niệm 10 năm ngày Quan họ Bắc Ninh được Unesco công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Nắm chắc và xử lý tốt tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đảm bảo an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nhân dân và doanh nghiệp, không để xảy ra các điểm tụ tập khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp. Tăng cường xây dựng Đảng trên tất cả các mặt công tác. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể hướng mạnh về cơ sở theo hướng gần dân, hiểu dân, trọng dân, chăm lo giải quyết những nhu cầu bức thiết, hợp lý, hợp pháp của hội viên, đoàn viên và nhân dân. Đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh trong năm 2018. 
                                Thanh Tùng – Tân Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại