Bản tin dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29/9/2018

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng. 
Gió Đông Bắc cấp 2.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   23 – 250C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    28 – 300C. 
Độ ẩm trung bình: 78%

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng. 
Gió Đông Bắc cấp 2.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   23 – 250C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    28 – 300C. 
Độ ẩm trung bình: 80%

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng. 
Gió Đông Bắc cấp 2.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   23 – 250C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    28 – 300C. 
Độ ẩm trung bình: 78%
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại