Bản tin dự báo thời tiết đêm 05 ngày 06/10/2018

(BTV)

 

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Ít mây, đêm  không mưa, ngày nắng.
Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:   22 – 240C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    31– 330C. 
Độ ẩm trung bình: 65%

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Ít mây, đêm  không mưa, ngày nắng.
Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:   22 – 24C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    31– 330C. 
Độ ẩm trung bình: 67%

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Ít mây, đêm  không mưa, ngày nắng.
Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:   22 – 240C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    31– 330C. 
Độ ẩm trung bình: 65%
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại