Ngày làm việc thứ nhất Đại hội lần thứ 4 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

Chiều 18/10, Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2018-2023 Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh tiến hành phiên làm việc thứ nhất. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, một số ban, ngành liên quan và đông đảo cán bộ, hội viên Hội VHNT tỉnh.

Trước khi vào chương trình Đại hội, các đại biểu đã dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ, Văn miếu Bắc Ninh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố Bắc Ninh. 

Trong chương trình làm việc, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, thẩm tra tư cách đại biểu. Thông qua Quy chế Đại hội, báo cáo tổng kết công tác hoạt động văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh khóa 3, phương hướng nhiệm vụ khóa 4, nhiệm kỳ 2018-2023; Dự thảo Điều lệ Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh (sửa đổi, bổ sung) trình Đại hội lần thứ 4.
 
Thảo luận tại Đại hội, các đại biểu đều đánh giá nhiệm kỳ 2013-2018, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện và phối hợp của các cấp, ngành trong tỉnh nên sự nghiệp VHNT có nhiều khởi sắc. Hội VHNT tỉnh và các cấp, ngành hữu quan luôn quan tâm bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, cập nhật các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hội viên. Các hội viên tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; nghiêm chỉnh thực hiện đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, VHNT của Đảng; gương mẫu trong lối sống, nhiệt huyết trong sáng tác bảo đảm tính chân - thiện - mỹ. Hội phối hợp tổ chức nhiều trại sáng tác, cử hội viên tham gia các trại sáng tác, tập huấn chuyên đề; tổ chức nhiều chuyến đi thực tế, giao lưu trong và ngoài tỉnh tạo điều kiện cho hội viên học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, thực tế đời sống để bổ sung cho hành trang sáng tác và có cách nhìn đa dạng hơn. Đồng thời tham góp ý kiến xây dựng vào nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, tập trung xây dựng tổ chức Hội VHNT tỉnh phát triển vững mạnh. Xây dựng sự nghiệp VHNT Bắc Ninh tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu bản sắc văn hiến Kinh Bắc... Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa 4 nhiệm kỳ 2018-2023.
T.Hoàn-C.Oánh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại