Hội thảo nâng cao hiệu quả áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001

Ngày 19/10, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam 9001: 2015” trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, việc áp dụng quản lý chất lượng trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã mang lại những kết quả thiết thực. Hệ thống văn bản, quy trình xứ lý công việc được rà soát thường xuyên, kịp thời loại bỏ những văn bản, thủ tục hết hiệu lực, không hiệu quả. Nâng cao chỉ số cạnh tranh, đảm bảo tính minh bạch, khắc phục tình trạng chồng chéo nhiệm vụ, không rõ người, rõ việc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, năng lực làm việc và hiệu quả của bộ máy hành chính đáp ứng yêu cầu đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tại Hội thảo, nhiều tham luận đề cập đến những thuận lợi, khó khăn trong việc áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia vào quản lý hành chính Nhà nước của cơ quan, đơn vị, đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp tăng cường hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tuân thủ các quy trình ISO; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ chuyên trách; nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá nội bộ, đề xuất kịp thời việc khen thưởng các cá nhân tập thể làm tốt.
Anh Nguyên- Lê Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại