Sở Tư pháp phổ biến nội dung các Thông tư về công tác trợ giúp pháp lý

(BTV) Sáng 29/10, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung của Thông tư liên tịch số 10 ngày 29/6/2018 quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và Thông tư số 12 ngày 28/8/2018 hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.


Thông tư 10 và Thông tư 12 là nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý (TGPL) theo mục tiêu của Luật Trợ giúp pháp lý ban hành năm 2017. Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm phối hợp của các tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL và các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ, trại tạm giam; người có thẩm quyền của cơ sở giam giữ, trại tạm giam, và các cơ quan, người có thẩm quyền liên quan đến công tác TGPL trong hoạt động tố tụng. Đặc biệt, quy định rõ hơn về trách nhiệm thực hiện của Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công an, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Bộ CHQS tỉnh…

Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai các nội dung cơ bản của 02 Thông tư, đồng thời, trao đổi, thảo luận trực tiếp với lãnh đạo Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp về các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Thông qua Hội nghị nhằm tăng cường công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện và nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.
Thu Hằng – Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại