Bản tin dự báo thời tiết đêm 31/10 ngày 01/11/2018

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. 
Gió Đông Bắc cấp 2.     
Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 – 220C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    29 – 310C. 
Độ ẩm trung bình: 63%

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. 
Gió Đông Bắc cấp 2. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 – 220C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    29 – 310C. 
Độ ẩm trung bình: 65%

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. 
Gió Đông Bắc cấp 2.    
Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 – 220C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    29 – 310C. 
Độ ẩm trung bình: 63%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại