Bản tin dự báo thời tiết đêm 01 ngày 02/11/2018

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. 
Gió Đông Bắc cấp 2.     
Nhiệt độ thấp nhất từ:   17 – 190C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    27 – 290C. 
Độ ẩm trung bình: 65%

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. 
Gió Đông Bắc cấp 2.     
Nhiệt độ thấp nhất từ:   17 – 190C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    27 – 290C. 
Độ ẩm trung bình: 67%

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. 
Gió Đông Bắc cấp 2.     
Nhiệt độ thấp nhất từ:   17 – 190C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    27 – 290C. 
Độ ẩm trung bình: 65%.

Theo TTKTTV Bắc Ninh 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại