Hội nghị thẩm tra các tiêu chí huyện nông thôn mới

(BTV) Chiều 05/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các tiêu chí huyện nông thôn mới đối với hai huyện Quế Võ và Gia Bình. Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.


Sau 8 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, diện mạo nông thôn các xã ở hai huyện Gia Bình và Quế Võ có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Hai huyện đã thực hiện tốt việc đa dạng hóa huy động mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại phục vụ có hiệu quả yêu cầu về phát triển sản xuất. Các hình thức sản xuất nông nghiệp được quan tâm theo hướng tăng cường liên kết sản xuất hàng hóa, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa ngày càng được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, ở 2 huyện Gia Bình và Quế Võ đều đã đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới cấp xã và 9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện

Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đoàn thẩm tra, thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2018 và Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đã đi kiểm tra thực tế mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới cấp huyện và tình hình nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn. Qua kiểm tra, cả 2 huyện đều có hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. Không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. 19/19 sở, ngành và các địa phương có ý kiến tham gia báo cáo thẩm tra đều nhất trí đề nghị UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xét, công nhận huyện Gia Bình và Quế Võ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Tại Hội nghị, 100% thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh và các đại biểu tham dự đã bỏ phiếu nhất trí đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận 2 huyện Gia Bình và Quế Võ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
Anh Nguyên- Lê Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại