Bản tin dự báo thời tiết đêm 05 ngày 06/11/2018

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Đêm và sáng nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. 
Gió Đông cấp 2.     
Nhiệt độ thấp nhất từ:   19 – 210C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    28 – 300C. 
Độ ẩm trung bình: 82%

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Đêm và sáng nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. 
Gió Đông cấp 2.     
Nhiệt độ thấp nhất từ:   19 – 210C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    28 – 300C. 
Độ ẩm trung bình: 84%

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Đêm và sáng nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. 
Gió Đông cấp 2.     
Nhiệt độ thấp nhất từ:   19 – 210C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    28 – 300C. 
Độ ẩm trung bình: 82%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại