Toàn tỉnh vận động hơn 6 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo

(BTV) Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, hưởng ứng Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2018 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, đến ngày 5/11, Quỹ Vì người nghèo 3 cấp toàn tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ được hơn 6 tỷ đồng.


Cụ thể, cấp tỉnh đã vận động đăng ký ủng hộ được hơn 3 tỷ đồng (trong đó 1,7 tỷ đồng đã được các tổ chức, cá nhân chuyển về tài khoản Quỹ); cấp huyện được 1,4 tỷ đồng và cấp xã được 1,5 tỷ đồng. Hằng năm, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và kêu gọi các tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân trong, ngoài tỉnh với tấm lòng tương thân, tương ái tích cực tham gia cuộc vận động bằng nhiều hình thức như: Cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ 1 ngày lương, các tổ chức, doanh nghiệp trích  quỹ phúc lợi mỗi đơn vị ủng hộ 1 ngôi nhà Đại đoàn kết…

Năm 2017- 2018, tỉnh Bắc Ninh đã vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo đạt trên 50 tỷ đồng, trong đó năm 2017 đã hỗ trợ xây dựng 728 ngôi nhà Đại đoàn kết, 10 tháng đầu năm 2018 đã hỗ trợ xây dựng 408 ngôi nhà. Ngoài ra còn tặng quà và trợ giúp người nghèo khám chữa bệnh, trợ giúp học sinh con hộ nghèo có thành tích tốt trong học tập trị giá hàng tỷ đồng…

Việc kêu gọi ủng hộ, chăm lo cho người nghèo và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Từ nay đến hết năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu vận động ủng hộ đạt trên 11 tỷ đồng (trong đó cấp tỉnh đạt hơn 3,6 tỷ đồng, cấp huyện đạt hơn 3 tỷ đồng và cấp xã đạt hơn 4,2 tỷ đồng). 
P.Hoa – Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại