Quốc hội thảo luận Luật Giáo dục Đại học sửa đổi

(BTV) Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng 6/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.


Các đại biểu Quốc hội đều tán thành sự cần thiết, nội dung, phạm vi sửa đổi và cho rằng dự án Luật đã đáp ứng yêu cầu, có thể trình Quốc hội xem xét thông qua. Nhiều ý kiến nhận định, dự thảo Luật đã tạo hành lang pháp lý để các cơ sở giáo dục Đại học phát huy tự chủ, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục Đại học một cách thực chất hơn.

Theo nhiều đại biểu, việc dự thảo Luật không quy định chi tiết về tiêu chuẩn, độ tuổi, số nhiệm kỳ liên tiếp của các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng mà giao cho trường tự chủ quyết định theo quy chế tổ chức và hoạt động trên cơ sở phù hợp với quy định chung của pháp luật sẽ tạo điều kiện thu hút nhiều ứng viên có năng lực, tâm huyết tham gia quản trị, quản lý cơ sở giáo dục Đại học, tuy nhiên cũng cần phải có quy định cụ thể và tạo sự đồng nhất giữa các trường Đại học với nhau.
    
Theo quy định, Hội đồng trường thực hiện quản trị nhà trường thông qua các trách nhiệm, quyền hạn được quy định cụ thể. Hiệu trưởng thực thi quyền quản lý, điều hành nhà trường trên cơ sở quy định pháp luật và theo các nghị quyết của Hội đồng trường, chịu sự giám sát của cơ quan này, nhưng theo nhiều đại biểu, cần tách bạch hơn vai trò, trách nhiệm giữa Hội đồng trường và Hiệu trưởng.
    
Tự chủ Đại học là nhu cầu cấp thiết và phù hợp với xu thế chung, đồng thời cũng là nội dung then chốt cần giải quyết triệt để, nhiều ý kiến cho rằng, đi đôi với mở rộng tự chủ là tăng cường trách nhiệm giải trình, đổi mới quản trị cơ sở giáo dục Đại học, đặc biệt là nâng cao vai trò, năng lực của Hội đồng trường.
    
Không chỉ tán thành việc ban hành thể chế hoá nội dung đổi mới hệ thống giáo dục, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và thông lệ thế giới, nhiều ý kiến đại biểu tâm đắc với quan điểm mới được thể hiện trong Luật như: trường Đại học chuyển thành Đại học, các trường liên kết với nhau thành Đại học, từ đó phát triển thành Đại học mạnh. Tuy nhiên, để việc thành lập các Đại học đi vào nề nếp thì các văn bản chi tiết dưới Luật cần chi tiết rõ điều kiện, chi tiết cụ thể để bảo đảm yêu cầu Đại học là các cơ sở giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực, có quy mô, chất lượng mạnh, nếu không sẽ làm nở rộ các Đại học và rối loạn hệ thống giáo dục Việt Nam. Nhiều ý kiến cũng đề nghị giữ ổn định hệ thống Đại học Quốc gia, Đại học vùng, tránh gây xáo trộn, trong đó Đại học Quốc gia vẫn là con chim đầu đàn của giáo dục Đại học./.     
Thanh Tùng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại