Hội thảo “Thực trạng và giải pháp tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho thanh niên, học sinh”

(BTV) Sáng 09/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, lịch sử cho thanh niên, học sinh theo tinh thần Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”. Đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh dự.


Những năm qua, công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trong lao động, học tập, nghiên cứu, rèn luyện, trưởng thành trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, lịch sử cho thanh niên, học sinh có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao; nội dung, phương pháp tuyên truyền giáo dục còn chậm đổi mới. Vì thế, Hội thảo có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. 
    
29 bài tham luận và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội thảo tập trung làm rõ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; các sở, ban, ngành, đoàn thể và đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ theo tinh thần Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thực trạng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, giáo dục; sự phối hợp của các cấp, ngành và đoàn thể chính trị - xã hội. Trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, học sinh. 

Phát biểu tại Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Túc đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể tăng cường sự lãnh đạo thường xuyên, liên tục; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan trên hệ thống thông tin đại chúng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội; đổi mới hình thức tuyên truyền, phương pháp giáo dục; chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ báo cáo viên, giáo viên. Phối hợp hiệu quả giữa giáo dục trong gia đình, nhà trường và xã hội; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát; coi trọng tuyên truyền điển hình, nêu gương trong giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ thanh niên, học sinh. 
Đức Minh – Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại