Bản tin dự báo thời tiết đêm 09 ngày 10/11/2018

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi. 
Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.    
Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 – 220C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    25 – 270C. 
Độ ẩm trung bình: 72%. 

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi. 
Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.    
Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 – 220C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    25 – 270C. 
Độ ẩm trung bình: 74%. 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ. Ngày có mưa nhỏ lượng không đáng kể. 
Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.    
Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 – 220C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    25 – 270C. 
Độ ẩm trung bình: 72%. 
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại