HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề lĩnh vực nông nghiệp

(BTV) Sáng 16/11, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 31 ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh khóa XVIII về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.


Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các ngành liên quan của tỉnh, cấp huyện và đại diện một số xã, HTX dịch vụ nông nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, trang trại, gia trại. 

UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31 tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, UBND tỉnh đề nghị sửa đổi một số nội dung về mức hỗ trợ, cách thức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ và thủ tục thanh toán từ hướng dẫn liên ngành; bổ sung một số nội dung hỗ trợ về phát triển đàn gà Hồ trên địa bàn tỉnh; kinh phí mua hóa chất để phòng, chống dịch bệnh, chế phẩm sinh học để xử lý môi trường cho các vùng nuôi cá thâm canh trong ao đất có quy mô từ 10 ha trở lên và nuôi cá lồng theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ như xây nhà màng, nhà lưới, nhà kính, dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tổ chức hội chợ, triển lãm, kết nối tiêu thụ sản phẩm; đầu tư xây dựng nghĩa trang mới và mở rộng nghĩa trang hiện có; các điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc áp dụng, quản lý sử dụng vốn, phương thức cấp phát, chế độ báo cáo và điều khoản thi hành. Dự thảo đề xuất loại bỏ một số nội dung quy định về: Hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi trang trại tập trung và hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ tập trung; hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng. 

Có 26 lượt ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Các ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31, đồng thời làm rõ những khó khăn, đề xuất hướng giải quyết cụ thể để xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh đạt hiệu quả cao, tập trung vào các nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ; hỗ trợ mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến và bảo quản nông sản; hỗ trợ phát triển thủy sản. Bên cạnh việc nhất trí loại bỏ một số nội dung không còn phù hợp, bổ sung một số nội dung còn thiếu vào Nghị quyết, các cử tri còn đề nghị xem xét, sửa đổi quy định về mức hỗ trợ để bảo đảm công bằng giữa các loại hình kinh tế; quy định về thủ tục hỗ trợ, hình thức hỗ trợ để thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận.

Giải trình, làm rõ thêm một số nội dung về sự cần thiết phải sửa đổi Nghị quyết 31, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành khẳng định: Mục đích sửa đổi Nghị quyết nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và quy định của Nhà nước, tạo động lực cho người sản xuất. Chính sách hỗ trợ phải phù hợp với khả năng ngân sách của tỉnh; dễ thực hiện, đủ khả năng để kiểm soát; bảo đảm công khai, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan thường trực tiếp thu các ý kiến cử tri, căn cứ thực tiễn nghiên cứu sửa đổi, bổ sung trình UBND tỉnh sớm nhất để làm tờ trình trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang tiếp thu, ghi nhận ý kiến của cử tri; khẳng định đây là những ý kiến có chất lượng, tinh thần trách nhiệm cao. Chủ tịch HĐND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan soạn thảo) phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp thu tối đa các ý kiến cử tri để hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 131 đạt hiệu quả cao nhất. Các đơn vị chức năng tiếp tục tiếp thu ý kiến cử tri, tập hợp gửi về HĐND tỉnh làm căn cứ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 31 đạt hiệu quả, bảo đảm tính khả thi cao.
P.Hoa – Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại