Khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021

BTV) Sáng 04/12, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 trọng thể khai mạc kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, để bàn và đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, quyết nghị chủ trương, chỉ tiêu, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và xem xét một số nội dung quan trọng khác theo quy định của pháp luật. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Hạnh Chung chủ tọa kỳ họp.Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh: Kỳ họp là dịp để đánh giá lại những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; kỳ họp cũng sẽ thông qua nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách an sinh xã hội. 

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Tiến Nhường trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và điều hành của UBND tỉnh năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của HĐND tỉnh, cùng sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành đã thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội khẳng định sự phát triển vượt trội của tỉnh trong năm 2018 đó là: Cả 3 khu vực kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ) đều có sự tăng trưởng, góp phần vào tốc độ tăng trưởng kinh tế chung là 10,6% so với năm 2017; Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội vẫn duy trì thứ hạng cao so với cả nước. Cụ thể, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ đã chiếm 97,4%; nông, lâm nghiệp, thủy sản chỉ còn 2,6%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1 triệu 136 nghìn tỷ đồng, tăng 11,9% so cùng kỳ; năng suất lúa tăng cao nhất trong nhiều năm gần đây (61,8 tạ/ha); lũy kế đã có 91,75% số xã và 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; xuất khẩu đạt 34,85 tỷ USD, trong đó xuất siêu 3,58 tỷ USD; thu ngân sách tăng cao, đạt 27.591 tỷ đồng, vượt 15,6% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 21.641 tỷ đồng, vượt 20,5% dự toán. Quản lý Nhà nước trên các mặt: Quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, đô thị, đất đai, tài chính được tăng cường; tích cực sắp xếp giảm đầu mối, tinh giản biên chế, đẩy mạnh cải cách hành chính… Các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm; an sinh xã hội được chú trọng. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, nội chính, tư pháp đạt nhiều kết quả; quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững. Chất lượng hoạt động của HĐND được nâng lên; hoạt động quản lý điều hành của UBND tỉnh được tập trung, quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả và tăng cường đối thoại hơn. Những thành tích và kết quả nêu trên đã tạo niềm tin và đồng thuận xã hội trong nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những thách thức tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: Sự gắn kết với khu vực FDI và năng lực, hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế; tỷ lệ nội địa hóa của một số ngành, lĩnh vực còn thấp. Công tác giải phóng mặt có chuyển biến nhưng còn chậm. Vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường, rác thải nông thôn, môi trường làng nghề, cụm công nghiệp… còn chưa đáp ứng yêu cầu; bệnh viện, trường học có tình trạng quá tải... Đây là những vấn đề đặt ra, đòi hỏi các cấp, các ngành cần tích cực tham mưu và giải quyết trong thời gian tới. 

Năm 2019, với chủ đề “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thống nhất một số chỉ tiêu phấn đấu: Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 7% - 8%; thu ngân sách Nhà nước đạt 27.397 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển 70.600 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1 triệu 232.500 tỷ đồng; xuất khẩu đạt 33 tỷ USD; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm còn 1,7%; 100% các xã ở các huyện Tiên Du, Yên Phong và thị xã Từ Sơn xây dựng lò đốt rác; 100% các trường học có nhà vệ sinh đảm bảo yêu cầu; 100% các xã trong tỉnh có phong trào làm sạch đồng ruộng hiệu quả, có điểm tập kết rác thải đảm bảo hoạt động hiệu quả, vệ sinh môi trường

Ngày đầu của kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa 18, các đại biểu đã nghe trình bày một số báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh gồm: Báo cáo tình hình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019; Báo cáo tình hình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018; Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019; Báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự; Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng; Báo cáo kết quả công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh… và một số tờ trình của UBND tỉnh gồm: Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Tờ trình về việc ban hành Quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Tờ trình đề nghị nâng mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Tờ trình về định mức quà tặng cho đối tượng người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ (27/7) và Tết Nguyên đán hàng năm của tỉnh. Tờ trình đề nghị điều chỉnh mức hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Tờ trình về việc Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc Quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến biểu dương các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực và đề nghị các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai các giải pháp khắc phục. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019, trước những đòi hỏi, thách thức mới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị phải nỗ lực với quyết tâm cao nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, tạo thế và lực cho giai đoạn phát triển mới, tạo động lực phát triển phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng “Hiện đại, văn hóa, sinh thái, tri thức và đô thị thông minh”.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của người được lấy phiếu tín nhiệm, do vậy, các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện quan điểm của mình một cách thẳng thắn, khách quan công tâm, xây dựng trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm. Các chức danh sau lấy phiếu tín nhiệm sẽ khắc phục hạn chế, phát huy mặt tích cực để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

Tại phiên khai mạc kỳ họp, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước cho đồng chí Nguyễn Sĩ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
P.Hoa – Đ.Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại