Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 và tập huấn cán bộ Hội phụ nữ 23 tỉnh, thành khu vực miền Bắc

(BTV) Trong 3 ngày (từ 05 - 07/12), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 và tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội LHPN 23 tỉnh, thành khu vực miền Bắc về việc hướng dẫn hội viên, phụ nữ xây dựng kế hoạch khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.

 

Sau 01 năm thực hiện Đề án, với ý thức trách nhiệm, tinh thần cầu thị, các cấp hội trong cả nước đã triển khai các hoạt động của Đề án tới hội viên phụ nữ và đạt được kết quả tích cực: Hỗ trợ được hơn 14.400 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, vượt 576% so với kế hoạch đề ra, trong đó đã có 341 doanh nghiệp nữ được thành lập; hỗ trợ thành lập 172 Hợp tác xã và hơn 1.000 Tổ hợp tác, Tổ liên kết; hơn 22.700 doanh nghiệp nữ mới thành lập, hộ kinh doanh do nữ làm chủ được Hội tư vấn, đào tạo, kết nối tiếp cận vốn với số tiền hơn 10,4 tỷ đồng, hơn 7.600 phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp được vay vốn với tổng số tiền là 85,3 tỷ đồng. 

Tại Bắc Ninh, sau 01 năm triển khai, các cấp hội trong tỉnh đã có nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo, qua đó đã hỗ trợ 34 dự án với tổng số tiền 18,04 tỷ đồng.

Hội nghị đã thông qua dự kiến quy trình tổ chức thực hiện ngày phụ nữ khởi nghiệp các cấp, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án của Hội LHPN các tỉnh, huyện, xã, từ đó chia sẻ cách làm hay, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Trong 3 ngày, cán bộ Hội LHPN 23 tỉnh, thành khu vực miền Bắc sẽ tham gia khóa tập huấn kỹ năng khởi nghiệp với các nội dung: Giới thiệu kế hoạch kinh doanh, ý tưởng kinh doanh, nghiên cứu tính khả thi của ý tưởng, kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất và nhân sự, kế hoạch tài chính, nhận diện, đánh giá rủi ro và kế hoạch điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh. Chương trình tập huấn sẽ trang bị đầy đủ kiến thức khởi nghiệp cho cán bộ, hội viên phụ nữ, cung cấp kỹ năng quản lý, điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể, qua đó mở rộng cơ hội việc làm, thu nhập cho cán bộ, hội viên phụ nữ.
Thu Hằng – Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại