Ngày làm việc thứ 2- Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII

(BTV) Sáng 05/12, dưới sự điều hành của Chủ tọa, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa 18 bước vào ngày làm việc thứ 2.


Tổng hợp ý kiến 4 tổ thảo luận chiều 4/12 đã có 32 lượt ý kiến phát biểu. Các ý kiến đồng tình và đánh giá cao Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2018. Tuy nhiên, một số đại biểu băn khoăn về cơ cấu kinh tế vẫn lệ thuộc vào khu vực FDI; nguồn vốn đối ứng xây dựng nông thôn mới ở cấp xã chưa được đảm bảo; một số dự án tiến độ chậm, chất lượng giáo dục mũi nhọn chưa đạt yêu cầu. Một số thủ tục hành chính chưa thực sự thông thoáng, tình trạng khiếu kiện đất đai vẫn còn diễn biến phức tạp, giải quyết ô nhiễm môi trường còn chậm… 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh đưa ra những giải pháp tích cực để khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng thời quan tâm giải quyết một số vấn đề cụ thể. Đối với vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân đề nghị tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ đặc thù cho các huyện thuần nông, nhất là phát triển nông nghiệp công nghệ cao; quan tâm chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản; đề nghị tỉnh quan tâm, có chính sách hỗ trợ chế phẩm sinh học để nông dân tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp này làm phân bón; tỉnh tăng mức hỗ trợ nông dân tích tụ ruộng đất; chỉ đạo cơ quan chuyên môn phân loại, đánh giá hiệu quả các dự án nhằm đảm bảo điều kiện khả thi trước khi thu hồi đất; tập trung giúp các địa phương tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội các đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm chế độ chính sách cho giáo viên Mầm non, quan tâm đầu tư, sửa chữa, cải tạo vệ sinh trường học; có chính sách vận dụng giải quyết 1 lần cho các đối tượng cán bộ già yếu, nghỉ việc không được hưởng chế độ vì lý do thiếu năm công tác hoặc lý do khác theo quyết định của Chính phủ, nâng mức hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn. Cần có cơ chế cho vay vốn ưu đãi đối với các doanh nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật; có chính sách hỗ trợ di dời các hộ làng nghề Văn Môn ra khu tập trung. 

Cũng trong sáng 05/12, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 25 chức danh do HĐND tỉnh bầu. Đây là hoạt động thực hiện quyền giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá cán bộ. Phiếu tín nhiệm sẽ có ba mức độ: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.

Sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, HĐND tỉnh sẽ thông qua dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII.
P.Hoa – Đ.Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại