Liên đoàn Lao động tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sáng 06/12, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 375 điểm cầu trong toàn quốc về Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Ninh, có 374 đại biểu là cán bộ chủ chốt LĐLĐ tỉnh; LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành; Công đoàn cơ sở trực thuộc và toàn bộ cán bộ chuyên trách trong hệ thống Công đoàn tỉnh dự Hội nghị.


Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt Công đoàn các cấp toàn quốc được nghiên cứu các chuyên đề: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn trong tình hình mới; vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn; đổi mới phương thức hoạt động; công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức Công đoàn...

Sau Hội nghị, cán bộ tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết sẽ viết thu hoạch, đưa ra các kế hoạch, giải pháp của cá nhân để thực hiện tốt Nghị quyết của tổ chức Công đoàn cấp trên, cấp mình và nhiệm vụ được phân công.
Trần Cường - Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại