Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính

(BTV) Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính (hệ vừa học vừa làm) khóa 13.


Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính (hệ vừa học vừa làm) khóa 13 có 84 học viên là cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Qua gần 2 năm học tập với 7 học phần, các học viên được trang những kiến thức lý luận chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình chính trị của tỉnh Bắc Ninh; vận dụng phù hợp vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, công việc. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 
T.Hoàn - P.Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại