Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Bình lần thứ 16

(BTV) Sáng 17/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 16 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế- văn hóa, xã hội… năm 2018, thảo luận phương hướng, mục tiêu năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Năm 2018, huyện Gia Bình đạt được kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các mặt, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; công tác quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều chuyển biến. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 7.312,2 tỷ đồng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản lên 65,9%, dịch vụ 16,9%, giảm tỷ trọng nông nghiệp còn 17,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/ người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,95%, hộ cận nghèo còn 2,43%; 100% xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; 86,9 số hộ sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 86%. Hoàn thành tốt công tác tuyển quân và diễn tập phòng thủ cấp xã. 3 xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt 9/9 tiêu chí và đang đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương công nhận đạt chuẩn nông thôn thôn năm 2018. Hội nghị cũng thông qua kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2018. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2018. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường gợi mở: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần tập trung chỉ đạo để năm 2019 tăng trưởng kinh tế đạt từ 9-10%, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI, xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng các mô hình sản xuất công nghệ cao, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư vào địa bàn và cùng với Bắc Ninh hành động vì môi trường.
Đài Gia Bình

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại