Bản tin dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20/12/2018

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:   14 – 160C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   25 – 270C. 
Độ ẩm trung bình: 75%.

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:   14 – 160C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   25 – 270C. 
Độ ẩm trung bình: 77%.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:   14 – 160C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   25 – 270C. 
Độ ẩm trung bình: 75%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại