Bản tin dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24/12/2018

(BTV)

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi.
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.  Trời chuyển rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   18 – 200C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   23 – 250C. 
Độ ẩm trung bình: 86%.

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi.
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.  Trời chuyển rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   18 – 200C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   23 – 250C. 
Độ ẩm trung bình: 88%.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào nhẹ.
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.  Trời chuyển rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   18 – 200C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   23 – 250C. 
Độ ẩm trung bình: 86%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại