Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường làm việc tại thành phố Bắc Ninh

(BTV) Sáng 25/12, đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền năm 2018” tại thành phố Bắc Ninh. Cùng dự có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận, đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố nói chung và kết quả liên quan đến công tác dân vận chính quyền nói riêng. Thành phố đã làm tốt công tác chỉ đạo, thực hiện nghiêm năm dân vận chính quyền với việc xây dựng kế hoạch cụ thể; triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm 2018 về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; tập trung thực hiện 5 quyết tâm chính trị, 16 mục tiêu chủ yếu. Có nhiều sáng tạo, linh hoạt trong công tác dân vận; nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội vượt kế hoạch đề ra như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 13,1%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 26.700 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 2.800 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,2%; giải quyết việc làm cho hơn 5.300 lao động; quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 
    
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện năm dân vận chính quyền của thành phố. Trong đó, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu còn hình thức, chưa có sự vào cuộc nghiêm túc. 

Trên cơ sở thống nhất 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 của thành phố. Đồng chí đề nghị địa phương sớm có giải pháp khắc phục hạn chế trong thời gian tới; tập trung quán triệt đến cấp ủy chính quyền, cơ quan đoàn thể thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Chú trọng những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng; môi trường; lấn chiếm đất đai; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; xây dựng mô hình dân vận khéo điển hình để nhân rộng. Qua đó tiếp tục giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xứng đáng là địa phương dẫn đầu cấp huyện về công tác dân vận chính quyền.
Đức Minh – Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại