Bản tin dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28/12/ 2018

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ.
Gió nhẹ.  Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   14 – 160C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   17 – 190C. 
Độ ẩm trung bình: 86%.

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ.
Gió nhẹ.  Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   14 – 160C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   17 – 190C. 
Độ ẩm trung bình: 88%.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ.
Gió nhẹ.  Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   14 – 160C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   17 – 190C. 
Độ ẩm trung bình: 86%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại