Bản tin dự báo thời tiết đêm 03 ngày 04/01/2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ lượng không đáng kể.
Gió Đông Bắc 2. Trời rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   12 – 140C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   16 – 180C. 
Độ ẩm trung bình: 75%.

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây,  đêm và sáng có mưa nhỏ lượng không đáng kể.
Gió Đông Bắc 2. Trời rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   12 – 140C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   16 – 180C. 
Độ ẩm trung bình: 77%.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây,  đêm và sáng có mưa nhỏ lượng không đáng kể.
Gió Đông Bắc 2. Trời rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   12 – 140C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   16 – 180C. 
Độ ẩm trung bình: 75%.

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại